ขอเชิญชวนชาวอำเภอเพ็ญ ชมการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.2565

ขบวนแห่นักกีฬา วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล