โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.


“ตรวจ Antigen test kit (ATK) หาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญ ”

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ รัตนพลที นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Antigen test kit (ATK) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเพ็ญ นำโดยแพทย์วิชัย ชัยจิตวิณิชกุล ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติตามระเบียบราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วรัญญารัตน์ ชัชวาลย์