โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

ตามการประชุมทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นั้น ระบุให้โรงเรียนยกเลิกการทดสอบคัดเลือกในระดับต่างๆ ถ้าหากโรงเรียนนั้นมีนักเรียนสมัครไม่เกินแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลอยู่ในแผนตามเกณฑ์รับนักเรียน โรงเรียนจึงยกเลิกการทดสอบที่แจ้งไว้ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษาภาคม 2564 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครไว้แล้วนั้น ถือได้ว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลแล้ว จึงให้มารายงานตัวในวันเปิดภาคเรียน ซึ่งจะประกาศให้ทราบในระยะต่อไป

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น