โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

คลิกกรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

https://forms.gle/mR3paaYUiSERkzde7

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  1. เตรียมบัตรประชาชนผู้สมัคร / ผู้ปกครอง สำหรับถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือ
  2. เตรียมทะเบียนบ้านผู้สมัคร / ผูปกครอง สำหรับถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือ
  3. เตรียมเอกสารการเรียน (ปพ1. เป็นต้น)
  4. เตรียมรูปถ่ายนักเรียนผู้สมัคร
  • หากท่านพบปัญหาในการสมัครเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อแอดมินที่ teepaphat.p@obec.moe.go.th