โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

. . .กลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบหมายให้นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ม.1-3) ได้สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.มีผลเป็นลบทุกคน รวมทั้งผู้ฝึกสอนด้วย และยังดำเนินการฝึกซ้อมตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น