โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

“การประชุมคณะกรรมบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน”

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพื่อพิจารณาการคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมกันวางแผนการดำเนินตามปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมืองเพ็ญ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น