โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

กำลังแสดง: 1 - 2 of 2 ผลลัพธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พัฒนาเกมโดย นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ ครูชำนาญการ เข้าห้องเรียนออ …