โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

รับนักเรียนทุกเพศทุกวัยที่สนในอาชีพตัดผมชาย รับจำนวนไม่เกิน 25 คน
รับทุกเพศทุกวัยที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพร การแพทย์ การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย รับจำนวน ไม่เกิน 40 คน

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น