โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

Congraturations !!!! ขอแสดงความยินดีกับทีม ESCT e – sport ที่ชนะเลิศการแข่งขันรายการ APK e – sport 2022 มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

สมาชิกทีม Esct e – sport (ม.2)

1.ด.ช.โสภณวิชญ์ สุขสกุล ม.2/1

2.ด.ช.ยุทธไกร ละภักดี ม.2/3

3.ด.ช.นนทกร ทองปัญญา ม.2/2

4.ด.ช.ธีรภัทร์ มั่นคง ม.2/4

5.ด.ช.วีระ อ่อนคำ ม.2/2

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม วัยรุ่น ม.3/1

1. นาย ยศกร เตชันซะ ม.3/1

2. นาย จิรพัฒน์ เชิดทอง ม.3/1

3. นาย ณัฐพนธ์ มีโสม ม.3/1

4. นาย รัชชานนท์ ดวงขวาง ม.3/1

5. นาย ยุทธนา ว่องไว ม.3/1

6. นาย วีระโยธิน เขตขาม ม.3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โง่ทั้งตี้

1. ด.ช.เหนี่ยวไกร ประวิรัตน์ ม.1/1

2. ด.ช.กฤตตัญ สายบัว ม.1/1

3. ด.ช.ธีรภัทร์ นาน้อย ม.1/2

4. ด.ช.ทิวากร แสนเทพ ม.1/2

5. ด.ช.ภีรพล ประเสริฐนอก ม.1/2

และ ทีม M.1/2

1. ด.ช.ชาญณงค์ เกาะวิจิตร ม.1/2

2. ด.ช.ยุทธศาสตร์ ผาจวง ม.1/2

3. ด.ช.มงคล สิริภา ม.1/2

4. ด.ช. ทินกร ไผ่ป้อง ม.1/2

5. ด.ช.ณัชชา สุรัตินะ ม.1/2

#เด็กอนุบาลเพ็ญเป็นที่1 #มัธยมเพ็ญประชา #เด็กอุดร1เป็นที่1#กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ#อนุบาลเพ็ญประชานุกูล

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น