โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล โดยการนำของนายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น