โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.


ตามที่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ อาคารเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล


ตรวจสอบรายชื่อไดที่ ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EvM724QA1rDBNkuDYnyLF4bgJKx3-E7nhavigZWdaok/edit?usp=sharing หรือ ภาพด้านล่างนี้

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น