โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

“การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบ รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล”วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางอุบล คลังเงิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ออกตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล โดยมี นางอามร ปัจฉิมบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ/ฝ่ายกำกับ ติดตาม ประเมินผล นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าสนามสอบ นายคำผิน ส่องโสม ผอ.รร.บ้านเชียงหวางสร้างลาน/ตัวแทนศูนย์สอบ นายปรียวิศว์ คงผดุง ผอ.รร.บ้านสร้างหลวงสร้างคำ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ รายงานความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่และรับการตรวจเยี่ยม

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น