โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ นายพิจิตร พรหมจารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด. เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนวันแรก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงศทร พรหมโคตร นายศุภฤกษ์ รัตนพลที และนางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลได้ดำเนินการไปตามมาตรการการผ่อนคลายการเปิดเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ตามประกาศ สพป.อด. เขต 1 และมาตรการจากสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น