โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

งานวัดผลและประเมินผล

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องการดูผลการเรียน ค้นหา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

“ค่ายพัฒนาศักยภาพลูกเสือสำรอง-สามัญวิชาการ ปีการศึกษา 2563”

“ค่ายพัฒนาศักยภาพลูกเสือสำรอง-สามัญวิชาการ ปีการศึกษา 2563”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน..

ข่าวสารทั่วไป