โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.


สร้างขึ้นด้วย Padlet

📌เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล มีครูและผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ได้แก่ รอง ผอ.พงศทร พรหมโคตร คุณครูธนกร พรมรัตน์ คุณครูอรวรรณ ธาตุไชย และคุณครูเกษร ศิริธร
👉โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันเขียนแสดงความรู้สึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน

✍️✍️✍️ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
1. ร่วมกันเขียนแสดงความรู้สึกแด่ผู้เกษียณ คลิกที่ลิงก์นี้ https://padlet.com/aechawpracha13/rhvh8npvhjnht1b

3. กดไปที่ “กดที่เครื่องหมายบวก (+)” ล่างขวา

4. เขียนแสดงความยินดี หรือแชร์ภาพความประทับใจ (แนบรูปภาพก็ได้)
📌📌อย่าลืมลงชื่อ…จาก….ด้วยนะครับ


แสกนเพื่อเขียนบันทึก
(ลงชื่อผู้เขียนบันทึกให้ด้วยนะครับ)

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น