โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

กำลังแสดง: 1 - 9 of 9 ผลลัพธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจการนักเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบเรียนทางไกลของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกลุ่มบริหารงานทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศเรียนออนไลน์ 4 – 14 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เปิดเรียนรูปแบบเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565 และเปิดเรียนแบบออนไซต์ (เรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียน) ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 17 มกราคม 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ