โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

กำลังแสดง: 1 - 5 of 5 ผลลัพธ์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข่าวสารทั่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดผลและประเมินผล ห้องเรียนออนไลน์

งดเรียนออนไซต์ (เรียนรูปแบบผสมผสาน) ระดับชั้น ป.1

หยุดเรียนที่โรงเรียน (on site) ระดับชั้น ป.1 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 และเริ่มมาเรียนแบบสลับกลุ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 (กลุ่ม A มาวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม และ B วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565)

ประกาศเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศเรียนออนไลน์ 4 – 14 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เปิดเรียนรูปแบบเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565 และเปิดเรียนแบบออนไซต์ (เรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียน) ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 17 มกราคม 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เกมเสริมทักษะระดับปฐมวัยและป.1กลุ่มบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนออนไลน์
ข่าวสารทั่วไป