โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

กำลังแสดง: 1 - 1 of 1 ผลลัพธ์
ประกาศเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศเรียนออนไลน์ 4 – 14 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เปิดเรียนรูปแบบเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565 และเปิดเรียนแบบออนไซต์ (เรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียน) ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 17 มกราคม 2564