โทรศัพท์

0879336660

อีเมล์แอดมิน

teepaphat.p@obec.moe.go.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 16:00 - 18:30

Uncategorized

ตอบคำถามชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

เริ่มเปิดให้ตอบคำถามตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 – 28 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

ตอบได้ที่นี่ กดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  หรือ แสกน QR Code

 

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนเงินรางวัล คุณแม่ครูธนกร  พรมรัตน์

โค้ช Coach
โค้ช Coach